Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Studenciaki?

Studenciaki - uczniaki,
na pamiątkę dla uczniów ale i, 
dla kochanych nauczycieli.

Sama kiedyś takiego dostałam, 
na koniec szkoły:)

To kontakt do mnie:
nataliazabawa@vp.pl